u20 nữ việt nam và ấn độ

478dx63cfxaf14x79a4xe00dx8a22x1066dxf434xb534xX7x64a1x61b6x5f3bxc2bdx7fc0x6a32xX5xf6c8xXaxc7bfx11766x106dbxX3x7898xa475x9769xX3xd9e0xXdxbb9fxXexX3xX13xX6xac10xX3xd77cxXdxa3e4x50a1xX1xX3xb175x7093xadb9xd5c6xX26xX3x669cxXdxX3xXexXdxc62exXbxX3xX7xX6xX2axX3xXex10f91x71f4xX26xX3xX1xe351xX25xX3x7ce3x771exX4xX1xX3xXex7fcdxX26xX1xX3xb69axf152xXdxX3xX16xX17xX18xX3x88baxX26xX3xbe75xc7e9xX0x9755xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa6exX10xX6x82d2xXaxX12xX2xddd9xX1xX3xX26xX23xX25xX2bxX3xX2xX2xX5cx74e4x6e52xX3xXexX3cxcaebxX26xX3x727axX1axX59xX3xX1axXdxX1cxXexX3xXcxX3cxc400xX3xX2fxeec0xX3xX6exXdxf297xX26xX3xX3cxX6xX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX4xec46xX2axX3xXex7d46xX21xX3xX2fxXdxef53xX21xX3xX23xXdxX14xX6xX3xX26xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xd800xce3bxX41xX3xX2fxb7d2xc291xX3xX23xa46exXbxX3xX26xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axX3xXexX3cxX41xX26xX23xX3xX44xX1xX2ax67d2xX26xX3xX44xX1xf5b2xX3xX5xbd85x4f23xXexX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX4xX2axcfcexXdxX3xX4xa104xX26xX23xX7exX3xX1axac49xX26xX23xX3xX5xX41x9ef5xXdxX3x4ed7x68d6xX26xX23xX3xbdacxX3xadbexX3x7e34xXdxX10dxXdxX3xX10cx8d17xX26xX23xX3xX2fxXc5xX3xX26xX14xX3xX16xX17xX18xX3xfd52xX1xXa7xX2axX3xae53xX3xX26xa969xX21xX3xX17xX18xX17xb5f6x9ffdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xX0xXdxX21xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX26xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxd072xXdxX6exXexX1xe089xX3xX2xX18xX18xX18xXbx625ax94f4xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX172xX3x5e52x855exf604xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX138xde84xX6xX41xXbxX1xX2axXexX1xX41xX138xX4exX26xX5cxX6exX10xX7xX44xXexX41xXbxX5cxX26xX10xX16dxX7xX5cxX17xX7dxX2xX18xX5cxX2xX2xX2xX6exX185xX17xX2xX2xX17xX184xX2xXexX137xX17xX72xX137xX5xX7dxX113xX2xX185xX138xaf21xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX26xX3xX2fxXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX7xX6xX2axX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX1xX41xX25xX3xX44xX45xX4xX1xX3xXexX4axX26xX1xX3xX4exX4fxXdxX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axXaxX3xX16dxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX18xX18xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX184xX185xX186xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xX13xXdxX2cxX21xX3xX4exX2axXdxX3xX7xX6xX2axX3xX44xX1xXdxX3xX23xXdxX25xX26xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX26xX3xX2fxXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX4exX25xX41xX3xX4exX103xX26xX23xX3xX7xX6xX2axX3xX4xd733xX6xX3xX26xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX138xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX41xX6exX2bxXaxX12xc0aexXcdxX4xX3xX6exXfdxX3xX2fxXacxX3xX2fxX5axXdxX3xX195xX11bxX26xX23xX3xX2fxX34xX26xX3xXexc55bxX3xX13xX6xX21xX3xX12exX3xX4exXeexc1e4xX26xX3xX5xX82xX26xX3xX6exc038xX26xX3xXexX3cxXeexX4fxX4xX3xX26xX23xX6xX2bxX3x5324xX3xXbxX1xf55cxXexX3xX2xX7dxX3xX7xX41xX26xX23xX3xX26xX1xX14xX26xX23xX3xX4xXe6xX3xX23xXc5xXdxX3xXexX3cx7182xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX2fxX93xX3xXexX1xXdxX3xX2fxe5f0xX2axX3xX2fxXa3xX2bxX3xX195xX10dxX26xX3xX5xcec9xX26xX1xX3xX2fxXacxX3xX44xX1x53c2xXbxX3xX5xX109xXdxX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX2fxX31axX2axX3xX4exX4fxXdxX3xX44xX34xXexX3xX29xX2axX10dxX3xX4xX11bxX3xX5xXefxXdxX3xX2xX113xX2xX138xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xX0xXdxX21xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX26xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX6exXexX1xX172xX3xX2xX18xX18xX18xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX172xX3xX184xX137xX184xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX138xX195xX6xX41xXbxX1xX2axXexX1xX41xX138xX4exX26xX5cxX6exX10xX7xX44xXexX41xXbxX5cxX26xX10xX16dxX7xX5cxX17xX7dxX2xX18xX5cxX2xX2xX2xX6exX185xX17xX2xX2xX7dxX18xX2xXexX2xX17xX186xX137xX5xX72xX113xX2xX2xX138xX1caxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX26xX3xX2fxXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX7xX6xX2axX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX1xX41xX25xX3xX44xX45xX4xX1xX3xXexX4axX26xX1xX3xX4exX4fxXdxX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axXaxX3xX16dxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX18xX18xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX184xX137xX184xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX195xXeexX4fxX4xX3xX3cxX6xX3xX7xXa7xX26xX3xX4exX4fxXdxX3xX29xX2axX2bxX34xXexX3xXexXa7xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX26xX3xX2fxXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX4exX25xX41xX3xX4exX103xX26xX23xX3xX7xX6xX2axX138xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xX0xXdxX21xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX26xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX6exXexX1xX172xX3xX2xX18xX18xX18xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX172xX3xX184xX186xX7dxXbxX179xX17axXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX138xX195xX6xX41xXbxX1xX2axXexX1xX41xX138xX4exX26xX5cxX6exX10xX7xX44xXexX41xXbxX5cxX26xX10xX16dxX7xX5cxX17xX7dxX2xX18xX5cxX2xX2xX2xX6exX185xX17xX2xX2xX7dxX2xX2xXexX7dxX137xX17x6713xX5xX2xX113xX2xX17xX138xX1caxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX26xX3xX2fxXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX7xX6xX2axX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX1xX41xX25xX3xX44xX45xX4xX1xX3xXexX4axX26xX1xX3xX4exX4fxXdxX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axXaxX3xX16dxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX18xX18xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX184xX186xX7dxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xX129xXc5xX4xX3xX4xXa3xX2axX3xXexX1xX285xX3xXexX3cxX303xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xXc4xXc5xX41xX3xX2fxXc9xXcaxX3xXexX1xXdxX3xX2fxX31axX2axX3xX3cxX31axXexX3xXexXf9xXexX3xX26xX23xX6xX2bxX3xX7xX6xX2axX3xXexXdxX34xX26xX23xX3xX4xX103xXdxX3xX44xX1xX6xXdxX3xX4xX2axX5axX4xX138xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX41xX6exX2bxXaxX12xXcxX3cxXeexX4fxX4xX3xX44xX1xXdxX3xX195xXeexX4fxX4xX3xX4exX25xX41xX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX2fxX31axX2axX3xX26xX25xX2bxX7exX3xX4xX10dxX3xX2fxX5axXdxX3xX4xX1xX285xX3xX26xX1xX25xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX4exX25xX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axX3xX2fxX2cxX2axX3xX4xXfdxX26xX23xX3xX4xX11bxX3xX2fxXeexXefxX4xX3xX185xX3xX2fxXdxXacxX21xX3xX4exX4fxXdxX3xX1xXdxX1cxX2axX3xX7xXf9xX3xX5xXa3xX26xX3xX5xXeexXefxXexX3xX5xX25xX3x68b9xX2xX137xX3xX4exX25xX3xX6b0xX2xX7dxX138xX3xX59xXacxX3xX4xX1xeb04xX4xX3xX7xX2axX31axXexX3xX2fxXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX4exX25xX41xX3xX4exX103xX26xX23xX3xX7xX6xX2axX7exX3xXexX3cxX41xX26xX23xX3xX44xX1xXdxX3xXexX1xXa3xX2bxX3xXexX3cxX103xX3xX6bx4b9dxX1axX3x4c4dxX44xXdxX3cxX6xX3xc153xX1caxXdxX3cxXdxX3xX4xX1x115b5xX3xX4xXa3xX26xX3xX21xX5axXexX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX1xX41xX25xX3xX5xX25xX3xX1xX41xX25xX26xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xX21xeb2fxX4xX3xXexXdxX82xX2axX3xX4xX285xX6xX3xX21xX90xX26xX1xX3xXexX1xX90xX3xX2fxX5axXdxX3xX195xX11bxX26xX23xX3xX2fxX34xX26xX3xXexX2c5xX3xX13xX6xX21xX3xX12exX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axX3xX195xX2axX5axX4xX3xXbxX1xX10dxXdxX3xXexX1xX6c1xX26xX23xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX21xX4fxXdxX3xX4xX1xX6c1xX4xX3xX4xX1xX6c1xX26xX3xX4exXeexXefxXexX3xX29xX2axX6xX3xX1axX103xX26xX23xX3xX5xX41xX109xXdxX3xX10cxX10dxX26xX23xX3xX111xX138xX3xX129xX1xX4axX26xX1xX3xX4exX90xX3xX4exX3dxX2bxX7exX3xX26xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axX3xX2fxX93xX3xX26xX1xX3dxXbxX3xX4xX2axX5axX4xX3xX4xX1xX285xX3xX2fxX5axX26xX23xX3xX1xX2cfxX26xX3xX26xX23xX6xX2bxX3xX7xX6xX2axX3xXexXdxX34xX26xX23xX3xX4xX103xXdxX3xX44xX1xX6xXdxX3xX4xX2axX5axX4xX138xX3xX13xX1xXdxX2cxX2axX3xXexX90xX26xX1xX3xX1xX2axXf9xX26xX23xX3xX26xX23xX2axX2bxX3xX1xXdxXacxX21xX3xX2fxXeexXefxX4xX3xX2fxX5axXdxX3xX195xX11bxX26xX23xX3xX2fxX34xX26xX3xXexX2c5xX3xX13xX6xX21xX3xX12exX3xXexX109xX41xX3xX3cxX6xX3xX4exX25xX3xX1x5310xX3xX2fxX93xX3xX4xX11bxX3xX2fxXeexXefxX4xX3xX195xX25xX26xX3xXexX1xX6c1xX26xX23xX3xX4exXeexX2cfxX26xX3xX5xX82xX26xX3xX6exX2d7xX26xX3xXexX3cxXeexX4fxX4xX3xX6exX41xX3xX4xXe6xX26xX23xX3xX4xX285xX6xX3x1139fx51baxX1axX6fcxX3xX26xX23xX6xX2bxX3xX2e5xX3xXbxX1xX2e9xXexX3xXexX1x1145dxX3xX2xX7dxX138xX3xX85xX6xX2axX3xX195xX25xX26xX3xXexX1xX2axX6xX7exX3xX4xXc5xX4xX3xX1xX835xX4xX3xXexX3cxX103xX3xX4xX285xX6xX3xX6bxX6f3xX1axX3xX6f6xX44xXdxX3cxX6xX3xX6fcxX1caxXdxX3cxXdxX3xX2fxX93xX3xXexX1xXdxX3xX2fxX31axX2axX3xXexXf9xXexX3xX1xX2cfxX26xX3xX2fxXacxX3xX6exXa3xX26xX3xX5xX31axX2bxX3xX5xX109xXdxX3xXexX1xX34xX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX4exX25xX3xX23xXa7xX2bxX3xX7xX87exX4xX3xX32fxXbxX3xX5xX82xX26xX3xX44xX1xX2axX26xX23xX3xXexX1xX25xX26xX1xX3xXexX1xX285xX3xX21xXe6xX26xX3xX6f6xX13xX85xX6bxX6fcx85ccxX6f6xX138xX3xX85xX6xX2axX3xX26xX1xXdxX2cxX2axX3xX26xe177xX3xX5x7f1axX4xX3xXexX31axX26xX3xX4xXe6xX26xX23xX3xX44xX1xXe6xX26xX23xX3xX195xXdxX34xXexX3xX21xX1cxXexX3xX21xXc9xXdxX7exX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX4x11083xX26xX23xX3xXexX90xX21xX3xX2fxXeexXefxX4xX3xX195xX25xX26xX3xX23x5d5dxX3xX2e5xX3xXbxX1xX2e9xXexX3xX195xXfdxX3xX23xXdxa931xX3xX4xX2axXf9xXdxX3xX4xXfdxX26xX23xX3xX137xX184xX6b0xX17xX3xX6exX41xX3xX4xXe6xX26xX23xX3xX4xX285xX6xX3xXcxX3cxXa3xX26xX3xX13xX1xX3dxXexX3xX6f3xX6xX26xX3xX2fxXacxX3xX44xX1xX32fxXbxX3xX5xX109xXdxX3xX1xXdxX1cxXbxX3xX2xX3xX4exX4fxXdxX3xXexX704xX3xX7xXf9xX3xX1xX41xX25xX3xX2xX113xX2xX138xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xX0xXdxX21xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX26xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX6exXexX1xX172xX3xX2xX18xX18xX18xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX172xX3xX185xX2xX7dxXbxX179xX17axXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX138xX195xX6xX41xXbxX1xX2axXexX1xX41xX138xX4exX26xX5cxX6exX10xX7xX44xXexX41xXbxX5cxX26xX10xX16dxX7xX5cxX17xX7dxX2xX18xX5cxX2xX2xX2xX6exX185xX17xX2xX2xX7dxX137xX7dxXexX17xX17xX137xX544xX5xX184xX113xX2xX7dxX138xX1caxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX26xX3xX2fxXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX7xX6xX2axX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX1xX41xX25xX3xX44xX45xX4xX1xX3xXexX4axX26xX1xX3xX4exX4fxXdxX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axXaxX3xX16dxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX18xX18xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX185xX2xX7dxXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xXcxXdxX2cxX26xX3xX4exX1cxX3xXcxX3cxXa3xX26xX3xX13xX1xX3dxXexX3xX6f3xX6xX26xX3xXc4xX7xXf9xX3xX186xXcaxX3xX6exX87exXexX3xX2fxXdxXacxX21xX3xX1xXdxXacxX21xX3xX1xX11bxX4xX3xX23xX95axX3xX1xX41xX25xX3xX2xX113xX2xX3xX4xX1xX41xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX138xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xX0xXdxX21xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX26xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX6exXexX1xX172xX3xX2xX18xX18xX18xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX172xX3xX185xX18xX184xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX138xX195xX6xX41xXbxX1xX2axXexX1xX41xX138xX4exX26xX5cxX6exX10xX7xX44xXexX41xXbxX5cxX26xX10xX16dxX7xX5cxX17xX7dxX2xX18xX5cxX2xX2xX2xX6exX185xX17xX2xX2xX7dxX17xX544xXexX137xX18xX184xX185xX5xX7dxX113xX2xX184xX138xX1caxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX26xX3xX2fxXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX7xX6xX2axX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX1xX41xX25xX3xX44xX45xX4xX1xX3xXexX4axX26xX1xX3xX4exX4fxXdxX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axXaxX3xX16dxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX18xX18xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX185xX18xX184xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xX13xXdxX2cxX21xX3xX4exX2axXdxX3xX4xX285xX6xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX7xX6xX2axX3xX44xX1xXdxX3xX4xX11bxX3xX2fxXeexXefxX4xX3xX195xX25xX26xX3xXexX1xX6c1xX26xX23xX3xX7xX6xX26xX3xX195x6ccaxX26xX23xX3xXexX704xX3xX7xXf9xX138xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX41xX6exX2bxXaxX12xX85xX6xX2axX3xX23xXdxX968xX3xX26xX23xX1xX704xX7exX3xX4xX10dxX3xX1xX6xXdxX3xX2fxX5axXdxX3xX2fxX2cxX2axX3xX4xX1xX2cfxXdxX3xX3cxX31axXexX3xXexX1xX3dxX26xX3xXexX3cxX835xX26xX23xX3xX4exX4fxXdxX3xX7xX91axX3xX4xX1xX6c1xX4xX3xX4xX1xX6c1xX26xX3xX195xX82xX26xX3xXbxX1xXa3xX26xX3xX7xXa7xX26xX3xX26xX1xX25xX138xX3xXcxX3cxX41xX26xX23xX3xX195xXf9xXdxX3xX4xX10dxX26xX1xX3xX195xX31axXexX3xX5xXefxXdxX3xX4exX2cxX3xX29xX2axX2bxX2cxX26xX3xX2fxXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX26xX34xX2axX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX2fxX31axX2axX3xX44xX1xX32fxXbxX3xX5xX109xXdxX3xX4exX4fxXdxX3xXexX704xX3xX7xXf9xX3xX1xX41xX25xX7exX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axX3xX2fxX93xX3xX4exXfdxX26xX23xX3xX5xX82xX26xX3xX21xX109xX26xX1xX3xX21xa4e3xX7exX3xX7xX41xX26xX23xX3xX26xX1xX14xX26xX23xX3xX26xX917xX3xX5xX91axX4xX3xX4xX285xX6xX3xX1xX835xX3xX5xX25xX3xX44xX1xXe6xX26xX23xX3xX2fxX285xX3xX2fxXacxX3xX179xX2axX2bxX82xX26xX3xXexX1xX285xX26xX23xX3xX1xX25xX26xX23xX3xXbxX1xX103xX26xX23xX3xX26xX23xX91axX3xX44xX1xX41xX6xX3xX1xX835xX4xX3xX4exX25xX3xX4xX1xX6c1xX4xX3xX4xX1xX6c1xX26xX3xX4xX285xX6xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX138xX3xX13xX1xX14xX26xX23xX3xXbxX1xX2e9xXexX3xX4xX2axXf9xXdxX3xXexX3cxX3dxX26xX7exX3xX4xXc5xX4xX3xX1xX835xX4xX3xXexX3cxX103xX3xX4xX285xX6xX3xX6bxX6f3xX1axX3xX6f6xX44xXdxX3cxX6xX3xX6fcxX1caxXdxX3cxXdxX3xX2fxX93xX3xX4xX1xX41xX3xXexX1xX31axX2bxX3xX29xX2axX2bxX34xXexX3xXexXa7xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX1xX3xXexX3cxX835xX26xX3xX195xX6xX3xX2fxXdxXacxX21xX3xXexX3cxX82xX26xX3xX7xXa7xX26xX3xX26xX1xX25xX3xX44xX1xXdxX3xX5xXdxX82xX26xX3xXexX726xX4xX3xX4xX1xX2cfxXdxX3x90e9xX3cxX10xX7xX7xXdxX26xX23xX3xXexXa3xX21xX3xX4xX6xX41xX3xX2fxXacxX3xXexX90xX21xX3xX7xX2cfxX3xX1xX2e5xX3xX4xX285xX6xX3xX2fxXf9xXdxX3xXbxX1xXeexX2cfxX26xX23xX138xX3xXcxX2axX2bxX3xX26xX1xXdxX82xX26xX7exX3xX44xX1xXe6xX26xX23xX3xX4xX11bxX3xX195xX25xX26xX3xXexX1xX6c1xX26xX23xX3xX26xX25xX41xX3xX2fxXeexXefxX4xX3xX23xX1xXdxX3xXexX1xX82xX21xX3xXexX3cxX41xX26xX23xX3xXexX1xX968xXdxX3xX23xXdxX6xX26xX3xXexX1xXdxX3xX2fxX31axX2axX3xX4xX1xX4axX26xX1xX3xXexX1xX87exX4xX138xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xX0xXdxX21xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX129xX10xX26xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxX16dxXdxX6exXexX1xX172xX3xX2xX18xX18xX18xXbxX179xX17axX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX172xX3xX184xX18xX544xXbxX179xX17axXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX5cxX5cxX4xX138xX195xX6xX41xXbxX1xX2axXexX1xX41xX138xX4exX26xX5cxX6exX10xX7xX44xXexX41xXbxX5cxX26xX10xX16dxX7xX5cxX17xX7dxX2xX18xX5cxX2xX2xX2xX6exX185xX17xX2xX2xX137xX18xX2xXexX7dxX184xX18xX137xX5xX2xX113xX2xX137xX138xX1caxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX23xXdxX25xX26xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX26xX3xX2fxXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX7xX6xX2axX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX1xX41xX25xX3xX44xX45xX4xX1xX3xXexX4axX26xX1xX3xX4exX4fxXdxX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axXaxX3xX16dxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX18xX18xX18xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX184xX18xX544xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX6xXbxXexXdxX41xX26xXaxX12xX13xX1xX14xX26xX23xX3xX4xXe6xX3xX23xXc5xXdxX3xXexX3cxX303xX3xX4xX285xX6xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xXexX1xXdxX3xX2fxX31axX2axX3xX6exXeexX4fxXdxX3xX7xX91axX3xX4xXebxX3xX4exX948xX3xX4xX285xX6xX3xX2fxXe6xX26xX23xX3xX2fxX10dxX41xX3xX4xXebxX3xX2fxX5axX26xX23xX3xX4exXdxX82xX26xX138xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxX41xX6exX2bxXaxX12xX908xX34xXexX3xXexX1xX2e9xX4xX3xX544xX18xX3xXbxX1xX2e9xXexX3xXexX1xXdxX3xX2fxX31axX2axX7exX3xX26xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX1xX41xX25xX3xX26xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axX3xX4exX4fxXdxX3xXexX704xX3xX7xXf9xX3xX4xX1xX2axX26xX23xX3xX4xX2axX5axX4xX3xX2xX113xX2xX138xX3xX1axX4fxXdxX3xX44xX34xXexX3xX29xX2axX10dxX3xX26xX25xX2bxX7exX3xX4xX10dxX3xX1xX6xXdxX3xX2fxX5axXdxX3xX2fxX2cxX2axX3xX4xX11bxX3xX2fxXeexXefxX4xX3xX186xX3xX2fxXdxXacxX21xX3xX7xX6xX2axX3xX195xX6xX3xXexX3cxX3dxX26xX3xX2fxX31axX2axX7exX3xX7xX41xX26xX23xX3xX26xX1xX14xX26xX23xX3xX4xXe6xX3xX23xXc5xXdxX3xXexX3cxX303xX3xX4xX285xX6xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxXexX3xX13xX6xX21xX3xX21xX4fxXdxX3xX4xX1xX4axX26xX1xX3xXexX1xX87exX4xX3xX23xXdxX25xX26xX1xX3xX29xX2axX2bxX2cxX26xX3xX2fxXdxX3xXexXdxX34xXbxX3xX4exX25xX41xX3xX1axX103xX26xX23xX3xX5xX41xX109xXdxX3xXexX1xX87exX3xX17xX3xX113xX3xX115xXdxX10dxXdxX3xX10cxX11bxX26xX23xX3xX2fxXc5xX3xX26xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX129xX1xXa7xX2axX3xX12exX3xX26xX131xX21xX3xX17xX18xX17xX137xX3xX6exX41xX3xX1xX2cfxX26xX3xX16xX17xX18xX3xX56xX26xX3xX59xX5axX3xX2e5xX3xX4xX1xX704xX3xX7xXf9xX3xXbxX1xX726xX138xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6f6xX2axXexX1xX41xX3cxXaxX12x736exX2axXf9xX4xX3xX59xX109xXdxX0xX5cxXbxX12

Xem thêm

FC Phú Thọ giới hạn bước bên trên Cúp Quốc gia Casper2023-11-24 19:28:00thethao888.top Chiều 24/11, bên trên Sân chuyển động Việt Trì vẫn ra mắt trận tranh tài thân thiết CLB Bóng đá Phú Thọ bắt gặp CLB Long An nhập phạm vi Vòng loại Giải Bóng đá...Phú Thọ giành 17 Huy chương bên trên Hội ganh đua Thể thao những dân tộc bản địa thiểu số cả nước phen loại XIII

Phú Thọ giành 17 Huy chương bên trên Hội ganh đua Thể thao những dân tộc bản địa thiểu...
2023-11-24 17:54:00

thethao888.top Sau sát 10 ngày tranh giành tài sôi sục (từ ngày 16 cho tới ngày 24/11) bên trên thành phố Hồ Chí Minh Cao phẳng, Đoàn VĐV Phú Thọ với 38 VĐV vẫn cừ giành được 17 Huy...

Bạn đang xem: u20 nữ việt nam và ấn độ

Giải vô địch vương quốc Marathon và cự ly lâu năm Báo Tiền Phong phen loại...2023-03-11 20:55:00Giải vô địch vương quốc Marathon và cự ly lâu năm Báo Tiền Phong phen loại 64, năm 2023 tiếp tục ra mắt nhập 3 ngày (24 - 26/3/2023), bên trên thành phố Hồ Chí Minh Lai Châu (tỉnh Lai Châu). Đây là lần thứ nhất...Tuyển phái nữ U20 Indonesia thắng đậm U20 Singapore

Tuyển phái nữ U20 Indonesia thắng đậm U20 Singapore
2023-03-11 18:57:00

thethao888.top Chiều 11/3, bên trên SVĐ Việt Trì vẫn ra mắt trận đấu thân thiết team tuyển chọn phái nữ U20 Indonesia (áo trắng) bắt gặp phái nữ U20 Singapore nhập phạm vi lượt trận...

Chiến thắng U20 Singapore mang về ưu thế mang lại tuyển chọn phái nữ U20 Việt Nam2023-03-09 22:55:00thethao888.top Phát biểu sau thắng lợi đậm 11-0 trước U20 Singapore tối 9/3, HLV trưởng phái nữ U20 VN Akira Ijiri mang lại biết: “Trước Lúc trận đấu ra mắt,...Nữ U20 VN tạo ra trận mưa bàn thắng bên trên sảnh chuyển động Việt Trì

Nữ U20 VN tạo ra trận mưa bàn thắng bên trên sảnh chuyển động Việt Trì
2023-03-09 21:57:00

thethao888.top 18h ngày 9/3, bên trên SVĐ Việt Trì vẫn ra mắt trận tranh tài thân thiết phái nữ U20 VN (áo trắng) bắt gặp phái nữ U20 Singapore bên trên lượt trận loại nhị, Vòng loại...

Xem thêm: có một bài ca không bao giờ quên

Xem thêm: cầu thủ bóng đá cao nhất thế giới

Nữ U20 chặn Độ thắng đậm U20 Indonesia2023-03-09 18:43:00thethao888.top Chiều 9/3, bên trên SVĐ Việt Trì vẫn ra mắt trận đấu thứ nhất nhập phạm vi lượt trận loại nhị, Vòng loại Bảng F - Giải Bóng đá phái nữ U20 Á Lục năm...Nguyễn Thùy Linh thắng trận đi ra quân ở Thái Lan

Nguyễn Thùy Linh thắng trận đi ra quân ở Thái Lan
2023-03-08 15:43:00

Tay vợt phái nữ số một VN ngược dòng sản phẩm vượt qua Widjaja Stephanie 16-21, 21-10, 24-22 ở trận đi ra quân giải Thailand International Challenge 2023 sáng sủa 8/3.

HLV phái nữ U20 Indonesia: U20 VN rất có thể sớm tham gia Vòng cộng đồng...2023-03-07 22:05:00thethao888.top Mở đầu cuộc họp báo sau trận thất bại 0-3 trước gia chủ U20 VN, HLV trưởng Đội tuyển chọn phái nữ U20 Indonesia HLV Rudy Eka khẳng định: Đây là phen loại...Nữ U20 VN thắng thuyết phục phái nữ U20 Indonesia

Nữ U20 VN thắng thuyết phục phái nữ U20 Indonesia
2023-03-07 22:05:00

thethao888.top 18h ngày 7/3, Đội tuyển chọn phái nữ U20 VN vẫn chính thức chiến dịch Vòng loại Bảng F - Giải Bóng đá phái nữ U20 Á Lục năm 2024 vì chưng trận đấu cần thiết...

Nữ U20 chặn Độ dội mưa bàn thắng nhập lưới phái nữ U20 Singapore2023-03-07 17:58:00thethao888.top Chiều 7/3, bên trên SVĐ Việt Trì vẫn ra mắt trận đấu thứ nhất nhập phạm vi lượt trận loại nhất, Vòng loại Bảng F - Giải Bóng đá phái nữ U20 Á Lục năm...Nóng nhất thể thao sáng sủa 7/3: “Nữ hoàng” Swiatek giới hạn tập dượt ở Indian Wells vì như thế trường hợp hi hữu hy hữu

Nóng nhất thể thao sáng sủa 7/3: “Nữ hoàng” Swiatek giới hạn tập dượt ở Indian...
2023-03-07 07:14:00

Iga Swiatek đang được sẵn sàng mang lại trận đi ra quân Indian Wells thì một tiếng cầu hít khiến cho cô giới hạn buổi tập dượt.