thời tiết thái thụy 10 ngày tới

Áp suất

1019 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:06 17:12

Mây cụm

Áp suất

1017 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:06 17:12

Mây thưa

Áp suất

1015 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:07 17:12

Mưa nhẹ

Áp suất

1017 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:12

Mưa nhẹ

Áp suất

1019 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:12

Mưa nhẹ

Áp suất

1019 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:09 17:12

phần lớn mây

Áp suất

1020 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:09 17:12

Mưa vừa

Áp suất

1020 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:10 17:12

Mưa nhẹ

Áp suất

1019 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:12

Mây rải rác

Áp suất

1018 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:12

phần lớn mây

Đã update 18 phút trước

Mây thưa 18.9°

Mây thưa

Cảm giác như 17.2°.

Dự báo những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn

06:06 17:12

Thấp/Cao

18.3°/25.9°

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Điểm ngưng

10.2 °C

Chỉ số UV

Tin tức thời tiết