thời tiết sa pa 10 ngày tới

Dự báo khí hậu Sapa - Tỉnh Lào Cai 10 ngày tới

Thứ 3 28/11

Bạn đang xem: thời tiết sa pa 10 ngày tới

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc chừng gió 1.32 km/h

10° / 19°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:25/05:19

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 4 29/11

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 1.14 km/h

/ 20°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:25/05:19

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 5 30/11

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc chừng gió 1.29 km/h

11° / 20°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:25/05:19

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 6 01/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 1.17 km/h

13° / 15°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:25/05:19

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 7 02/12

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc chừng gió 1.13 km/h

11° / 15°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:25/05:19

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Chủ nhật 03/12

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc chừng gió 1.02 km/h

11° / 16°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:25/05:19

Xem thêm: trang co dat viet 2015 vong 1/8

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 2 04/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 0.73 km/h

12° / 15°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:25/05:19

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 3 05/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 0.76 km/h

13° / 16°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:25/05:19

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 4 06/12

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

mây đen ngòm u ám

Tốc chừng gió 0.57 km/h

13° / 17°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:25/05:19

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 5 07/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 1.12 km/h

14° / 15°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời lừa lọc Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:25/05:19

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Nhiệt chừng và năng lực đem mưa Sapa 10 ngày tới

Lượng mưa ở Sapa 10 ngày tới

mây rải rác

19°

mây rải rác

Cảm giác như 18°

Bình minh - Hoàng hít ở Sapa

Bình minh/Hoàng hôn

06:25/05:19

Nhiệt chừng khí hậu ở Sapa

Thấp/Cao

Độ độ ẩm lúc này ở Sapa

Độ ẩm

54%

Áp suất ko khí

Áp suất

1015 hPa

Tầm nom xa

Tầm nhìn

10 km

Bản vật dụng khí hậu Windy Sapa

Thời tiết xã phường Sapa