thời tiết phú thọ 30 ngày tới

Thứ 4 22/11

mây cụm

Bạn đang xem: thời tiết phú thọ 30 ngày tới

mây cụm

mây cụm

Tốc phỏng gió 1.84 km/h

16° / 25°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 23/11

mây đen sì u ám

mây đen sì u ám

mây đen sì u ám

Tốc phỏng gió 1.83 km/h

18° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 24/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 3.32 km/h

22° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 25/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 3.87 km/h

21° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 26/11

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc phỏng gió 1.56 km/h

19° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 27/11

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc phỏng gió 1.8 km/h

21° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 28/11

mây thưa

mây thưa

mây thưa

Tốc phỏng gió 2.07 km/h

17° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 29/11

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc phỏng gió 2.49 km/h

15° / 25°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 30/11

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc phỏng gió 2.5 km/h

16° / 23°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Xem thêm: trích đoạn cải lương người tình trên chiến trận

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 01/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 2.17 km/h

19° / 26°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 02/12

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc phỏng gió 2.19 km/h

20° / 28°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 03/12

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc phỏng gió 2.75 km/h

21° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 04/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 2.41 km/h

24° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 05/12

mây đen sì u ám

mây đen sì u ám

mây đen sì u ám

Tốc phỏng gió 3.47 km/h

23° / 30°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 06/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 3.06 km/h

24° / 27°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 07/12

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc phỏng gió 3.62 km/h

24° / 29°

Nhiệt phỏng thời tiết

Nhiệt phỏng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian ngoan Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:14/05:16

Tốc phỏng gió

Độ độ ẩm ko khí

Nhiệt phỏng và kĩ năng sở hữu mưa Phú Thọ 30 ngày tới

Lượng mưa ở Phú Thọ 30 ngày tới

Thời tiết Phú Thọ

mây thưa

20°

mây thưa

Cảm giác như 20°

Bình minh - Hoàng thơm ở Phú Thọ

Bình minh/Hoàng hôn

06:14/05:16

Nhiệt phỏng khí hậu ở Phú Thọ

Thấp/Cao

Độ độ ẩm thời điểm hiện tại ở Phú Thọ

Độ ẩm

80%

Áp suất ko khí

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc phỏng gió máy hiện nay tại

Xem thêm: thời tiết sa pa 10 ngày tới

Gió

0.53 km/h

Bản thiết bị khí hậu Windy Phú Thọ

Thời tiết quận thị xã Phú Thọ