thời tiết hà tĩnh 30 ngày tới

Thứ 3 14/11

mưa vừa

Bạn đang xem: thời tiết hà tĩnh 30 ngày tới

mưa vừa

mưa vừa

Tốc chừng gió 4.85 km/h

19° / 21°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 15/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.21 km/h

20° / 22°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 16/11

mưa độ mạnh nặng

mưa độ mạnh nặng

mưa độ mạnh nặng

Tốc chừng gió 8.61 km/h

18° / 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 17/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 6.27 km/h

18° / 21°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 18/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.91 km/h

18° / 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 19/11

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 4.05 km/h

19° / 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 20/11

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc chừng gió 3.89 km/h

18° / 24°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 21/11

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 2.4 km/h

18° / 25°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 22/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 3.77 km/h

19° / 25°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Xem thêm: số liệu thống kê về enzo fernández

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 5 23/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 5.16 km/h

22° / 26°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 6 24/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 6.26 km/h

21° / 25°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 7 25/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.22 km/h

20° / 25°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Chủ nhật 26/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.26 km/h

20° / 25°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 2 27/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 5.55 km/h

20° / 23°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 3 28/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 6.38 km/h

20° / 22°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Thứ 4 29/11

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.65 km/h

19° / 20°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian dối Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời nhú lặn

06:01/05:19

Tốc chừng gió

Độ độ ẩm ko khí

Nhiệt chừng và kỹ năng với mưa thành phố Hà Tĩnh 30 ngày tới

Lượng mưa ở thành phố Hà Tĩnh 30 ngày tới

Thời tiết Hà Tĩnh

mây đen ngòm u ám

19°

mây đen ngòm u ám

Cảm giác như 19°

Bình minh - Hoàng thơm ở Hà Tĩnh

Bình minh/Hoàng hôn

06:01/05:19

Nhiệt chừng khí hậu ở Hà Tĩnh

Thấp/Cao

Độ độ ẩm thời điểm hiện tại ở Hà Tĩnh

Độ ẩm

92%

Áp suất ko khí

Áp suất

1021 hPa

Tầm nom xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc chừng bão táp hiện nay tại

Xem thêm: thời tiết sa pa 10 ngày tới

Gió

4.29 km/h

Bản vật khí hậu Windy Hà Tĩnh

Thời tiết quận thị xã Hà Tĩnh