ta là một là riêng là thứ nhất

vanvietquotes

Bạn đang xem: ta là một là riêng là thứ nhất

[Văn Việt Quotes - Xuân Diệu] "Ta là Một, là Riêng, là Thứ Nhất. Không sở hữu chi bè các bạn nối nằm trong tao." (Hy Mã Lạp Sơn) _____________________________ . Link fs: https://goo.gl/8AzNin . Size cover: + JPG: https://goo.gl/s3qvdM + PNG: https://goo.gl/gbw6o9 . Lockscreen: https://goo.gl/fwyPvz . Credit: mincute, uyenkwok . Designed by #Haqy @Văn Việt Quotes . Please vì thế not take out without credit! ______________________________ . Request: https://goo.gl/lmhTPm . Ask: https://ask.fm/vanvietquotes . Tumblr: http://vanvietquotes.tumblr.com/ . Wordpress: https://goccaytrenviahe.wordpress.com/

Xem thêm: lời bài hát đến với con người việt nam tôi

Avatar

@vanvietquotes / vanvietquotes.tumblr.com

You are using an unsupported browser and things might not work as intended. Please make sure you're using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, or Edge.