phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp

Câu hỏi:

17/01/2022 25,263

A. Là một tụ tập những số nguyên 

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp

B. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255 

C. Là một mặt hàng hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu 

Đáp án chủ yếu xác

D. Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Mảng một chiều là 1 trong mặt hàng hữu hạn những thành phần nằm trong loại. Mảng được gọi là và từng thành phần của chính nó với 1 chỉ số. Để tế bào miêu tả tớ cần thiết xác lập loại của những thành phần và cơ hội viết số những thành phần của chính nó.

Đáp án: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án nào là tiếp sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

A. a[10]; 

B. a(10); 

C. a[9]; 

D. a(9);

Câu 2:

Mảng là loại tài liệu màn trình diễn một mặt hàng những thành phần thuận tiện cho:

A. chèn góp phần tử 

B. truy vấn cho tới thành phần bất kì 

C. xóa 1 phần tử 

D. chèn tăng thành phần và xóa phần tử

Câu 3:

Để khai báo số thành phần của mảng nhập PASCAL, người xây dựng cần: 

A. khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

B. khai báo chỉ số chính thức và kết thúc đẩy của mảng 

Xem thêm: phân tích khổ 5 6 bài sóng

C. khai báo chỉ số kết thúc đẩy của mảng 

D. ko cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? 

A. Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1 

B. cũng có thể thiết kế mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự động cũng rất có thể coi như là 1 trong loại mảng 

D. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

Câu 5:

Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình như sau:

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 lớn 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn lịch trình bên trên tiến hành việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất nhập mảng; 

B. Tìm thành phần lớn số 1 nhập mảng; 

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 nhập mảng 

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất nhập mảng

Câu 6:

Phương án nào là bên dưới đó là khai báo mảng ăn ý lệ? 

A. Var đem : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 

B. Var đem : ARRAY[0..10] : INTEGER; 

C. Var đem : INTEGER OF ARRAY[0..10]; 

Xem thêm: lich thi dau euro 2016 vong 1/8

D. Var đem : ARRAY(0..10) : INTEGER;