phát biểu nào đúng về kiểu dữ liệu sau

 • Nhập vô thời hạn theo phương thức năm, mon, ngày. Viết công tác thay đổi thời hạn ê rời khỏi ngày (quy định: một năm đem 365 ngày, 1 mon đem 30 ngày).

  Nhập vô thời hạn theo phương thức năm, mon, ngày. Viết công tác thay đổi thời hạn ê rời khỏi ngày (quy định: một năm đem 365 ngày, 1 mon đem 30 ngày).

  Bạn đang xem: phát biểu nào đúng về kiểu dữ liệu sau

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Nhập vào một trong những mon ngẫu nhiên vô 1 năm. Viết công tác cho biết thêm mon một vừa hai phải nhập nằm trong quý này vô năm?

  Nhập vào một trong những mon ngẫu nhiên vô 1 năm. Viết công tác cho biết thêm mon một vừa hai phải nhập nằm trong quý này vô năm?

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Sử dụng ngôn từ Pascal nhằm ghi chép công tác dò thám BCNN của nhì số nguyên vẹn a,b. Dùng mệnh lệnh while vì thế.

  Sử dụng ngôn từ Pascal nhằm ghi chép công tác dò thám BCNN của nhì số nguyên vẹn a,b. Dùng mệnh lệnh while vì thế.

  15/11/2022 |   0 Trả lời

 • Sử dụng ngôn từ Python nhằm ghi chép công tác kiểm đếm chuỗi nhập vô đem từng nào chữ a?

  Sử dụng ngôn từ Python nhằm ghi chép công tác kiểm đếm chuỗi nhập vô đem từng nào chữ a? 

  15/11/2022 |   0 Trả lời

 • Chương trình đích là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Chương trình nguồn là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Lập trình là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Mỗi ngôn từ thiết kế thông thường đem các bộ phận cơ bạn dạng nào?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nêu quy tắc để thương hiệu vô ngôn ngữ lập trình Python?

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tên nào tại đây vô ngôn ngữ Python là để đúng theo đuổi quy cách:

  A. Bai#1

  B. Bai 1

  C. 1.Bai 1

  D. Bai1

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng khi nói về biến?

  A. Biến là đại lượng được mệnh danh, dùng làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm rất có thể được thay cho thay đổi vô quy trình tiến hành công tác.

  B. Biến là đại lượng bất kì.

  C. Biến là đại lượng ko thay cho đổi vô quá trình thực hiện chương trình.

  D. Biến là đại lượng được mệnh danh, dùng làm tàng trữ độ quý hiếm và độ quý hiếm không bao giờ thay đổi vô quy trình tiến hành công tác.

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tên thích hợp là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng về thương hiệu dành riêng riêng?

  A. Tên thích hợp là loại thương hiệu được ngôn từ thiết kế quy tấp tểnh người sử dụng với chân thành và ý nghĩa xác lập, người thiết kế có thể được dùng với chân thành và ý nghĩa không giống.

  B. Tên vì thế người thiết kế bịa được sử dụng với chân thành và ý nghĩa riêng biệt, xác lập bằng phương pháp khai báo trước lúc dùng. Các thương hiệu này được trùng với thương hiệu thích hợp.

  C. Tên thích hợp là loại thương hiệu được ngôn từ thiết kế quy tấp tểnh người sử dụng với chân thành và ý nghĩa xác lập, người thiết kế ko được dùng với chân thành và ý nghĩa không giống.

  D. Hằng là những đại lượng có mức giá trị thay cho thay đổi vô quy trình tiến hành công tác.

  17/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hằng là gì?

  16/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xem thêm: Đăng Ký Tài Khoản Ee88 Thành Công Với 2 Cách Cực Dễ

  Phát biểu nào tại đây là đúng khi nói về “hằng”?

  A. Hằng là đại lượng thay cho đổi vô quá trình thực hiện chương trình.

  B. Hằng là những đại lượng có mức giá trị không bao giờ thay đổi vô quy trình tiến hành công tác. Bao gồm: Hằng số học tập, hằng lôgic, hằng xâu.

  C. Hằng là đại lượng bất kì.

  D. Hằng ko bao gồm: số học tập và lôgic.

  17/11/2022 |   2 Trả lời

 • Cho mảng A bao gồm 150 phần tử: Viết công tác in mảng một vừa hai phải nhập rời khỏi screen in những số lẻ của mảng rời khỏi screen kiểm đếm con số số nhỏ rộng lớn 0 đem vô mảng.

  Cho mảng A bao gồm 150 phần tử:

  Viết công tác in mảng một vừa hai phải nhập rời khỏi mùng hình

   in những số lẻ của mảng rời khỏi mùng hình

  đếm con số số nhỏ rộng lớn 0 đem vô mảng

  20/11/2022 |   0 Trả lời

 • Phát biểu nào là đúng khi nói về phần khai báo vô Python:

  A. Nhất định phải có phần khai báo.

  B. Không cần có phần khai báo.

  C. Chỉ khai báo khi dùng hàm toán học.

  D. Chỉ khai báo khi chương trình có sử dụng đến thư viện chương trình con cái nào đó.

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python khi cần khai báo hằng tao khai báo ở đâu?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thư viện math vô Python cung ứng những công tác đã có sẵn trước nhằm thao tác làm việc với những hàm nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python khai báo hằng đúng là:

  A. PI:=3.14

  B. PI:3.14

  C. PI=3.14

  D. PI 3.14

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong Python, sau khoản thời gian khai báo tủ sách math, để tính \(\sqrt a \) tao dùng lệnh nào?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Bài toán giải phương trình bậc nhất ax+b=0 có các biến nào?

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thế này là Python?

  21/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng khi nói về các câu lệnh vô Python?

  A. Python quy tấp tểnh từng câu mệnh lệnh nên được ghi chép bên trên một dòng sản phẩm riêng lẻ, kết thúc bằng dấu “;”.

  B. Python quy tấp tểnh các câu mệnh lệnh nên được ghi chép bên trên một dòng sản phẩm.

  C. Python quy tấp tểnh các câu mệnh lệnh nên được ghi chép bên trên một dòng sản phẩm, kết thúc bằng dấu “;”

  D. Python quy tấp tểnh từng câu mệnh lệnh nên được ghi chép bên trên một dòng sản phẩm riêng lẻ.

  20/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào tại đây là đúng về trở nên vô ngôn từ Python?

  A. Tất cả những trở nên người sử dụng vô công tác đều phải để thương hiệu cho tới công tác dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí.

  B. Tất cả những trở nên người sử dụng vô công tác ko cần phải để thương hiệu.

  Xem thêm: còn gì đau hơn chữ đã từng

  C. Python đem quy tấp tểnh nghiêm ngặt nên đem phần khai báo và phần thân mật công tác như Pascal.

  D. Python đòi hỏi dùng lốt “;” khi kết thúc câu lệnh.

  21/11/2022 |   1 Trả lời