pha ban đầu của dao động điều hòa phụ thuộc

Câu hỏi:

19/10/2019 86,086

A. Phụ nằm trong cơ hội lựa chọn gốc toạ phỏng và gốc thời hạn.      

Bạn đang xem: pha ban đầu của dao động điều hòa phụ thuộc

Đáp án chủ yếu xác

B. Phụ nằm trong cơ hội kích ứng vật dao động

C. Phụ nằm trong tích điện truyền mang đến vật nhằm vật dao động

D. Cả 3 câu bên trên đều đúng

Đáp án: A

Pha ban đầu chỉ tùy thuộc vào cơ hội lựa chọn gốc tọa phỏng và thời hạn, những độ quý hiếm sót lại ko liên quan

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với cùng một xấp xỉ tuần trả, khoảng chừng thời hạn nhanh nhất tiếp sau đó tình trạng xấp xỉ tái diễn như cũ gọi là :

A. Tần số xấp xỉ. 

B. Pha của xấp xỉ.

C. Chu kỳ của xấp xỉ. 

D. Tần số góc.

Câu 2:

Trong xấp xỉ điều hoà, vận tốc biến hóa đổi:

A. Cùng trộn với li phỏng.      

B. Sớm trộn π/2 so với li phỏng.   

C. Ngược trộn với li phỏng.           

D. Trễ trộn π/2 đối với li phỏng.

Câu 3:

Trong xấp xỉ điều tiết, vận tốc luôn luôn luôn

A. ngược trộn với li phỏng

Xem thêm: Đăng Ký Tài Khoản Ee88 Thành Công Với 2 Cách Cực Dễ

B. vuông trộn với li độ

C. lệch sóng π/4 với li độ

D. nằm trong trộn với li độ

Câu 4:

Trong phương trình xấp xỉ điều hoà x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là:

A. biên phỏng xấp xỉ.

B. tần số xấp xỉ.

C. trộn xấp xỉ.

D. chu kì xấp xỉ.

Câu 5:

Trong xấp xỉ điều tiết, khuôn khổ vận tốc của vật

A. Giảm khi độ quý hiếm véc tơ vận tốc tức thời của vật tăng. 

B. Giảm khi khuôn khổ véc tơ vận tốc tức thời của vật tăng.

C. Không thay cho thay đổi.

D. Tăng, hạn chế tùy nằm trong độ quý hiếm véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu của vật rộng lớn hoặc nhỏ.

Câu 6:

Chu kì của xấp xỉ điều hoà là:

A. Khoảng thời hạn vật chuồn kể từ li phỏng cực to âm cho tới li phỏng cực to dương. 

B. Thời lừa lọc nhanh nhất vật sở hữu li phỏng như cũ.

C. Là khoảng chừng thời hạn nhanh nhất nhưng mà toạ phỏng, véc tơ vận tốc tức thời, vận tốc lại có mức giá trị và tình trạng như cũ. 

Xem thêm: 5 bài tập pháp luân công hoàn chỉnh

D. Cả 3 cầu bên trên đều chính.