một tổ có 7 nam và 3 nữ chọn ngẫu nhiên 2 người tính xác suất sao cho hai người được chọn đều là nữ

Câu hỏi:

31/12/2019 73,910

Đáp án D

Bạn đang xem: một tổ có 7 nam và 3 nữ chọn ngẫu nhiên 2 người tính xác suất sao cho hai người được chọn đều là nữ

Chọn tình cờ 2 người có

Gọi A là vươn lên là cố: 2 người được lựa chọn đều là nữ

Do cơ sác xuất cần thiết thám thính là

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vỏ hộp chứa chấp 3 ngược cầu white và 2 ngược cầu đen kịt. Lấy tình cờ bên cạnh đó nhị ngược. Xác suất nhằm lấy được cả nhị ngược white là

A. 210

B. 410

C. 510

D. 310

Câu 2:

Xét một phép tắc demo đem không khí kiểu mẫu Ω và A là một vươn lên là cố của phép tắc demo cơ. Phát biểu nào là bên dưới đó là sai?

A. P(A) = 0 khi và chỉ Khi A là chắc hẳn chắn

B. 0P(A)1

C. Xác suất của vươn lên là cố A là số P(A)=n(A)n(Ω)

D. P(A)=1-P(A¯)

Câu 3:

Một ngân hàng đề ganh đua gồm đôi mươi thắc mắc. Mỗi đề ganh đua gồm 4 câu được lấy tình cờ kể từ đôi mươi thắc mắc bên trên. Thí sinh A vẫn học tập nằm trong 10 câu nhập ngân hàng đề ganh đua. Tìm phần trăm nhằm sỹ tử A rút tình cờ được một đề ganh đua đem tối thiểu 2 câu vẫn thuộc

A. 229323

B. 227323

Xem thêm: phân tích khổ 5 6 bài sóng

C. 2933

D. 223322

Câu 4:

Một hộp đựng 7 viên bi xanh lơ, 5 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Có từng nào cơ hội mang ra 8 viên bi có đầy đủ 3 màu?

A. 12201

B. 10224

C. 12422

D. 14204

Câu 5:

Số nghiệm nguyên vẹn dương của phương trình x + nó + z = 21 là:

A. 1410

B. 1140

C. 6840

D. 60

Câu 6:

Đề cương ôn tập luyện chương I môn lịch sử hào hùng lớp 12 đem 30 câu. Trong đề ganh đua lựa chọn tình cờ 10 câu nhập 30 câu cơ. Một học viên chỉ cầm được 25 câu nhập đề cương cơ. Xác suất nhằm nhập đề ganh đua đem tối thiểu 9 thắc mắc nằm trong 25 câu nhưng mà học viên vẫn cầm được là. (Kết ngược thực hiện tròn trặn cho tới mặt hàng phần nghìn)

A. Phường = 0,449 

B. Phường = 0,448

C. Phường = 0,34

Xem thêm: bộ mỹ phẩm sk ii gồm những gì

D. Phường =0,339