mình sẽ là của nhau hoặc là sẽ trở thành nỗi đau

Kỳ Vọng Sai Lầm - Tăng Phúc, Nguyễn Đình Vũ, Yuno Bigboi

Bạn đang xem: mình sẽ là của nhau hoặc là sẽ trở thành nỗi đau

Xem thêm: nước nào đăng cai world cup 2026

Thông tin cẩn bài bác hát

Tên bài bác hát: Kỳ Vọng Sai Lầm
Ca sĩ: Tăng Phúc, Nguyễn Đình Vũ, Yuno Bigboi
Sáng tác: Nguyễn Đình Vũ
Album: Kỳ Vọng Sai Lầm (Single)
Ngày rời khỏi mắt: 26/09/2022
Thể loại: nước Việt Nam, V-Pop

Mình lỡ thương cảm một người
Say đắm nụ cười
Dù biết trước sẽ không còn thể nào
Tại ở phía đằng sau khung trời bão mưa gào
Kỳ vọng như vậy nào
Chẳng thể ở cạnh bên em
Những mon ngày dài
Cố chấp biết bản thân sai
Vì anh mang trong mình 1 điểm cần cù về
Nơi phía trên chẳng đem em
Chỉ đem những ao ước chờ
Tôi tiếp tục rước lưu giữ thương
Đặt nhập vào bản thân một cái gương
Nhìn rời khỏi đem rất nhiều thứ
Khiến em lùi bước
Giờ còn phía trên những vỡ tan
Mình được xem là của nhau
Hoặc là tiếp tục phát triển thành nỗi đau
tường, cứ yêu thương là chết
Chết chuồn ở nhập rạm tâm một chút
Mình lỡ thương cảm một người
Say đắm nụ cười
Dù biết trước sẽ không còn thể nào
Tại ở phía đằng sau khung trời bão mưa gào
Kỳ vọng như vậy nào
Chẳng thể ở cạnh bên em
Những mon ngày dài
Cố chấp biết bản thân sai
Vì anh mang trong mình 1 điểm cần cù về
Nơi phía trên chẳng đem em
Chỉ đem những ao ước chờ
Tôi tiếp tục rước lưu giữ thương
Đặt nhập vào bản thân một cái gương
Nhìn rời khỏi đem rất nhiều thứ
Khiến em lùi bước
Giờ còn phía trên những vỡ tan
Mình được xem là của nhau
Hoặc là tiếp tục phát triển thành nỗi đau
tường, cứ yêu thương là chết
Chết chuồn ở nhập rạm tâm một chút
Mình lỡ thương cảm một người
Say đắm nụ cười
Dù biết trước sẽ không còn thể nào
Tại ở phía đằng sau khung trời bão mưa gào
Kỳ vọng như vậy nào
Chẳng thể ở cạnh bên em
Những mon ngày dài
Cố chấp biết bản thân sai
Vì anh mang trong mình 1 điểm cần cù về
Nơi phía trên chẳng đem em
Chỉ đem những ao ước chờ
Mình lỡ thương cảm một người
Say đắm nụ cười
Dù biết trước sẽ không còn thể nào
Tại ở phía đằng sau khung trời bão mưa gào
Kỳ vọng như vậy nào
Chẳng thể ở cạnh bên em
Những mon ngày dài
Cố chấp biết bản thân sai
Vì anh mang trong mình 1 điểm cần cù về
Nơi phía trên chẳng đem em
Chỉ đem những ao ước chờ