lịch thi đấu u17 quốc gia 2023

  • BẢNG A

  • BẢNG B

  • BẢNG C

  • BẢNG D

  • BẢNG E

  • BẢNG F

15h00

Sân Nhân tạo nên - TTTT Viettel

Bạn đang xem: lịch thi đấu u17 quốc gia 2023

15h00

Sân Tự nhiên - TTTT Viettel

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h00

Sân Tự nhiên - TTTT Viettel

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h00

Sân Nhân tạo nên - TTTT Viettel

VFFChannel/FanpageVFF/PVF

15h00

Sân Nhân tạo nên - TTTT Viettel

15h00

Sân Tự nhiên - TTTT Viettel

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h00

Sân Tự nhiên - TTTT Viettel

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h00

Sân Nhân tạo nên - TTTT Viettel

15h00

Sân Nhân tạo nên - TTTT Viettel

VFFChannel/FanpageVFF/PVF

15h00

Sân Tự nhiên - TTTT Viettel

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h00

Sân Nhân tạo nên - TTTT Viettel

15h00

Sân Tự nhiên - TTTT Viettel

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h00

Sân Tự nhiên - TTTT Viettel

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h00

Sân Nhân tạo nên - TTTT Viettel

VFFChannel/FanpageVFF/PVF

15h00

Sân Tự nhiên - TTTT Viettel

15h00

Sân Nhân tạo nên - TTTT Viettel

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h00

Sân Tự nhiên - TTTT Viettel

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h00

Sân Nhân tạo nên - TTTT Viettel

15h00

Sân Nhân tạo nên - TTTT Viettel

VFFChannel/FanpageVFF/PVF

15h00

Sân Tự nhiên - TTTT Viettel

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

13h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

13h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

13h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

13h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

13h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

13h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

13h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

13h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

13h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

13h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h30

Thanh Trì

Youtube/Fanpage Bóng đá TV, VFF Channel, ứng dụng On Plus

15h00

Hàm Rồng 5 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 4 - Gia Lai

VFFChannel/FanpageVFF

15h00

Hàm Rồng 4 - Gia Lai

Xem thêm: việt nam và ả rập xê út u23

VFFChannel/FanpageVFF/HAGL

15h00

Hàm Rồng 5 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 5 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 4 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 4 - Gia Lai

VFFChannel/FanpageVFF/HAGL

15h00

Hàm Rồng 5 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 5 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 4 - Gia Lai

VFFChannel/FanpageVFF/HAGL

15h00

Hàm Rồng 5 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 4 - Gia Lai

VFFChannel/FanpageVFF/HAGL

15h00

Hàm Rồng 4 - Gia Lai

VFFChannel/FanpageVFF/HAGL

15h00

Hàm Rồng 5 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 4 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 5 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 4 - Gia Lai

VFFChannel/FanpageVFF/HAGL

15h00

Hàm Rồng 5 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 5 - Gia Lai

15h00

Hàm Rồng 4 - Gia Lai

VFFChannel/FanpageVFF/HAGL

15h00

Sân phụ TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân chủ yếu TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân chủ yếu TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân phụ TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân phụ TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân chủ yếu TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân chủ yếu TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân phụ TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân phụ TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân chủ yếu TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân phụ TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân chủ yếu TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân chủ yếu TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân phụ TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân chủ yếu TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân phụ TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân chủ yếu TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân phụ TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân phụ TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

15h00

Sân chủ yếu TT HL & TĐ TDTT Bình Phước

13h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

15h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

15h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

13h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

13h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

15h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

13h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

15h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

13h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

15h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

13h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

15h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

15h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

13h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

15h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

13h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

13h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

15h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

13h30

Xem thêm: cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

15h30

SVĐ Phú Nhuận (TPHCM)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA