lịch cúp điện vũng tàu hôm nay

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng Nguyễn Thiện Thuật, Võ Văn Tần, Lê Tháh Tông, 1 phần đàng Lê Quang Định nằm trong phường Thắng Nhất

Bạn đang xem: lịch cúp điện vũng tàu hôm nay


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Khu vực trạm Phước Tân 11, Xã Tân Hưng.


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Khu vực trạm Ấp 1 Tân Hưng, Xã Tân Hưng.


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 11:30

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Láng Găng, xã Bình Châu


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 11:30

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Láng Bè, xã Hòa Bình


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp 3, xã Tân Lâm


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:30

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần thành phố Phước Tiến, TT Phước Bửu


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Quảng Long, xã Kim Long


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:30

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn 1, xã Suối Rao (Khu vực Chùa Chánh Giác)


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:30

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Láng Găng, xã Bình Châu


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

13/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 11:30 cho tới 16:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Quảng Long, xã Kim Long


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng Trần Hưng Đạo, Ba Cu, Lê Lợi nằm trong phường 1


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng 30/4 nằm trong phường Rạch Dừa, phường 11


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Một phần điểm nhánh T1 Đèn đàng Trần Phú, KP 3 , Phường. Long Tâm.


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Một phần điểm nhánh Gò Cát, Phường Long Tâm


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : xã Xuyên Mộc


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : Một phần điểm thôn Tân Giao, và Sông Xoài 3, xã Láng Lớn (Dọc đàng kể từ mũi Tàu Tân Giao tiếp cận điểm Ủy Ban Nhân Dân xã Láng Lớn)


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

14/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:30

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần Ấp Ông Tô - Gò Cát


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:00 cho tới 17:00

Điện Lực Côn Đảo


Khu vực : Khu 2, Khu 1, Khu 9 đàng Phan Chu Trinh, Nguyễn Chí Thanh, CMT8 thị xã Côn Đảo.


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 17:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần KDC Tân Hạnh, F Phú Mỹ


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Khu vực trạm Võ Thị Sáu 05, Phường Long Toàn


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Khu vực trạm Nguyễn Văn Linh, Phước Nguyên.


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 14:00 cho tới 16:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : DỌc đàng Tỉnh Lộ 52 kể từ Hoà Long lên đường Long Phước, Xã Hòa Long, Xã Long Phước


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng 30/4, đàng Bắc Sơn nằm trong phường 11


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Tân Trung


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : ấp Gò Cà, xã Phước thuận


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : Ấp An Bình, An Hải, An Điền Xã Lộc An; Ấp Láng Dài Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Long Điền


Khu vực : Một phần Ấp Phước Trinh, Phước Nghĩa, Phước Bình, Tam An, Phước Lăng xã Tam Phườc, Ấp An Phước, An Lộc, An Bình, An Hòa, Xã An Ngãi, thị xã Long Điền


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Đạt, thôn Tân Giao, xã Láng Lớn


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Xuân Tân- Xã Xuân Sơn


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : Công ty Hoàng Lâm, xã Xà Bang


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

15/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Xuân Tân- Xã Xuân Sơn


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm Sông Xoài 4, xã Láng Lớn


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : Một phần điểm thôn 1, xã Suối Rao dọc đàng điểm kể từ Ngã 4, thôn Suối Rao lên đường vể phía Xuyên Mộc.


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Đường Võ Nguyên Giáp ( kể từ Ẹo Ông Từ cho tới Cầu Cỏ May), đàng Hoa Lư nằm trong phường 12


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần KDC Tổ 3, 4 Ấp 1 - Tóc Tiên


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp 2, 3 xã Hòa Hưng


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Dọc đàng Nguyễn Văn Cừ lên đường dọc theo phía Về cho tới Trường CĐ Sư Phạm, Phường Long Toàn


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

Xem thêm: nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : Ấp An Hải Xã Lộc An Huyện Đất Đỏ


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

16/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Long Điền


Khu vực : KP Hải Tân, Hải Sơn, TT Long Hải, thị xã Long Điền


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm ấp Liên Hiệp 1, Xã Xà Bang


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm ấp Liên Đức, xã Xà Bang


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm Xóm Đập, xã Suối nghệ


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm Xóm Đập, xã Suối nghệ


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn 3, xã Suối Rao


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn 1, xã Suối Rao


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn 3, xã Suối Rao


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 13:00

Điện Lực Côn Đảo


Khu vực : Đường Huỳnh Thúc Kháng, Khu 3, Côn Đảo


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Khu vực ấp Phú Sơn , xã Hòa Hiệp,


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : ấp 3, xã Bưng Riềng


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 18:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Thanh Bình, xã Bình Châu


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Dọc đàng rời Bà Ria đi ra đàng Quốc Lộ 56 cho tới Vườn Ươm, Xã Hoà Long


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : Ấp Thanh An, Cây Cám Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

17/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 17:00

Điện Lực Long Điền


Khu vực : Ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, Ấp Phước trung, Xã Tam Phước, thị xã Long Điền


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

18/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm xã Xuân Sơn( Dọc đàng kể từ thôn Quảng Giao lên đường nhập cho tới Chợ Sơn Bình)


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 12:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần KCN Cái Mép


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 12:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần KCN Cái Mép


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

19/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ.


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

20/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp 2,3 xã Bưng Riềng


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

20/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : ấp 1, xã Bưng Riềng


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

20/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Khu vực nhánh Gò Rùa , Ấp Bắc 2, Xã Hòa Long.


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Tân Giao, xã Láng Lớn


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng Trần Phú nằm trong phường Thắng Nhì. Mọt phần đàng Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi nằm trong phường 4. Một phần đàng Nguyễn Tri Phương, Cao Thắng, Ngô Đức Kế, hẻm 60 Phạm Hồng Thái nằm trong phường 7


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần thành phố Tân Hạnh, Vạn Hạnh phường Phú Mỹ


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ


Khu vực : Một phần Khu phố Phú Thạnh phường Mỹ Xuân


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : ấp 1, xã Bưng Riềng


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Khu vực nhánh Bào Tràm , Tổ 4, KP 3, Phường. Long Tâm .


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

21/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 11:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ.


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm xã Sơn Bình ( Dọc đàng kể từ Chợ Sơn Bình tiếp cận xí nghiệp sản xuất nướ Sông ray)


Lý bởi : Báo trì, thay thế sửa chữa lưới điện

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm Sông Xoài 2, xã Láng Lớn ( điểm Chùa Hoa Long)


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 11:30

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm Sông Xoài 2, xã Láng Lớn ( điểm thôn Sông Xoài 2)


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Tân Long, xã Kim Long


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 13:30 cho tới 16:00

Điện Lực Châu Đức


Khu vực : 1 phần điểm thôn Tân Long, xã Kim Long và 1 phần điểm ấp Tân Bình, Xã Bàu Chinh,


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : ấp 1, xã Bưng Riềng


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:30 cho tới 16:30

Điện Lực Đất Đỏ


Khu vực : Ấp Gò Sầm Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

22/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Đường Trần Xuân Độ, Đường Quốc lộ 51 lên đường Cỏ May , KP5, Phường Phước Trung


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu


Khu vực : Một phần đàng Lê Lợi, đàng Vi Ba, Núi Lớn nằm trong phường Tháng Nhì


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 08:00 cho tới 16:00

Điện Lực Xuyên Mộc


Khu vực : Một phần ấp Khu Một xã Bình Châu


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp

Xem thêm: lich thi dau bong da seagame 28

23/11/2023
Cúp năng lượng điện kể từ 07:40 cho tới 15:00

Điện Lực Bà Rịa


Khu vực : Một phần điểm nhánh Hòa Long 9 , Ấp Bắc , Xã Hòa Long.


Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp