lịch cúp điện bà rịa vũng tàu

12/11/2023 Điện Lực TP Vũng tàu Một phần khu vực công nghiệp Đông Xuyên (bên nên đàng số 1) nằm trong phường Rạch Dừa 08:00 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 12/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhôm Toàn Cầu 06:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 12/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nhôm Toàn Cầu 06:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 12/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần KCN Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng 06:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 12/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần KCN Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng 06:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 12/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần KCN Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng 06:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 12/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần KCN Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng- Khu phố Phước Lập 06:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 12/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần KCN Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng- Khu phố Phước Lập 08:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 12/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần KCN Mỹ Xuân B1- Tiến Hùng 08:00 17:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực TP Vũng tàu Một phần đàng Nguyễn Thiện Thuật, Võ Văn Tần, Lê Tháh Tông, một trong những phần đàng Lê Quang Định nằm trong phường Thắng Nhất 08:00 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Bà Rịa Khu vực trạm Phước Tân 11, Xã Tân Hưng. 07:40 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Bà Rịa Khu vực trạm Ấp 1 Tân Hưng, Xã Tân Hưng. 07:40 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp Láng Găng, xã Bình Châu 07:30 11:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc 07:30 11:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp Láng Bè, xã Hòa Bình 07:30 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp 3, xã Tân Lâm 07:30 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần thành phố Phước Tiến, TT Phước Bửu 08:00 15:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm thôn Quảng Long, xã Kim Long 08:00 11:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc 08:00 15:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm thôn 1, xã Suối Rao (Khu vực Chùa Chánh Giác) 08:00 11:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp Láng Găng, xã Bình Châu 08:00 15:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 13/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm thôn Quảng Long, xã Kim Long 11:30 16:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện Lực TP Vũng tàu Một phần đàng Trần Hưng Đạo, Ba Cu, Lê Lợi nằm trong phường 1 08:00 15:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 14/11/2023 Điện Lực TP Vũng tàu Một phần đàng 30/4 nằm trong phường Rạch Dừa, phường 11 08:00 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện Lực Bà Rịa Một phần điểm nhánh T1 Đèn đàng Trần Phú, KP 3 , Phường. Long Tâm. 07:40 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện Lực Bà Rịa Một phần điểm nhánh Gò Cát, Phường Long Tâm 07:40 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 14/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc 07:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 14/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc 07:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 14/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc xã Xuyên Mộc 07:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 14/11/2023 Điện Lực Châu Đức Một phần điểm thôn Tân Giao, và Sông Xoài 3, xã Láng Lớn (Dọc đàng kể từ mũi Tàu Tân Giao tiếp cận điểm Ủy Ban Nhân Dân xã Láng Lớn) 07:30 16:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 14/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần Ấp Ông Tô - Gò Cát 08:00 15:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện Lực Côn Đảo Khu 2, Khu 1, Khu 9 đàng Phan Chu Trinh, Nguyễn Chí Thanh, CMT8 thị xã Côn Đảo. 07:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần KDC Tân Hạnh, F Phú Mỹ 08:00 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện Lực Bà Rịa Khu vực trạm Võ Thị Sáu 05, Phường Long Toàn 07:40 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện Lực Bà Rịa Khu vực trạm Nguyễn Văn Linh, Phước Nguyên. 07:40 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện Lực Bà Rịa DỌc đàng Tỉnh Lộ 52 kể từ Hoà Long lên đường Long Phước, Xã Hòa Long, Xã Long Phước 14:00 16:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện Lực TP Vũng tàu Một phần đàng 30/4, đàng Bắc Sơn nằm trong phường 11 08:00 15:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp Tân Trung 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc ấp Gò Cà, xã Phước thuận 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện Lực Đất Đỏ Ấp An Bình, An Hải, An Điền Xã Lộc An; Ấp Láng Dài Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ 07:30 16:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 15/11/2023 Điện Lực Long Điền Một phần Ấp Phước Trinh, Phước Nghĩa, Phước Bình, Tam An, Phước Lăng xã Tam Phườc, Ấp An Phước, An Lộc, An Bình, An Hòa, Xã An Ngãi, thị xã Long Điền 07:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện Lực Châu Đức Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Đạt, thôn Tân Giao, xã Láng Lớn 08:00 11:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm thôn Xuân Tân- Xã Xuân Sơn 08:00 11:30 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện Lực Châu Đức Công ty Hoàng Lâm, xã Xà Bang 13:30 16:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 15/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm thôn Xuân Tân- Xã Xuân Sơn 13:30 16:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 16/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm Sông Xoài 4, xã Láng Lớn 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện Lực Châu Đức Một phần điểm thôn 1, xã Suối Rao dọc đàng điểm kể từ Ngã 4, thôn Suối Rao lên đường vể phía Xuyên Mộc. 08:00 16:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 16/11/2023 Điện Lực TP Vũng tàu Đường Võ Nguyên Giáp ( kể từ Ẹo Ông Từ cho tới Cầu Cỏ May), đàng Hoa Lư nằm trong phường 12 08:00 15:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 16/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần KDC Tổ 3, 4 Ấp 1 - Tóc Tiên 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp 2, 3 xã Hòa Hưng 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện Lực Bà Rịa Dọc đàng Nguyễn Văn Cừ lên đường dọc theo phía Về cho tới Trường CĐ Sư Phạm, Phường Long Toàn 07:40 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện Lực Đất Đỏ Ấp An Hải Xã Lộc An Huyện Đất Đỏ 07:30 16:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 16/11/2023 Điện Lực Long Điền KP Hải Tân, Hải Sơn, TT Long Hải, thị xã Long Điền 07:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 17/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm ấp Liên Hiệp 1, Xã Xà Bang 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm ấp Liên Đức, xã Xà Bang 08:00 11:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm Xóm Đập, xã Suối nghệ 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm Xóm Đập, xã Suối nghệ 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm thôn 3, xã Suối Rao 08:00 11:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm thôn 1, xã Suối Rao 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang 13:30 16:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm thôn 3, xã Suối Rao 13:30 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Côn Đảo Đường Huỳnh Thúc Kháng, Khu 3, Côn Đảo 08:00 13:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Khu vực ấp Phú Sơn , xã Hòa Hiệp, 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc ấp 3, xã Bưng Riềng 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp Thanh Bình, xã Bình Châu 08:00 18:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 17/11/2023 Điện Lực Bà Rịa Dọc đàng tách Bà Ria đi ra đàng Quốc Lộ 56 cho tới Vườn Ươm, Xã Hoà Long 07:40 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Đất Đỏ Ấp Thanh An, Cây Cám Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ 07:30 16:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 17/11/2023 Điện Lực Long Điền Ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, Ấp Phước trung, Xã Tam Phước, thị xã Long Điền 07:30 17:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 18/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm xã Xuân Sơn( Dọc đàng kể từ thôn Quảng Giao lên đường vô cho tới Chợ Sơn Bình) 07:30 16:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 19/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần KCN Cái Mép 08:00 12:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 19/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần KCN Cái Mép 08:00 12:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 19/11/2023 Điện Lực Đất Đỏ KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ. 07:30 16:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 20/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc Một phần ấp 2,3 xã Bưng Riềng 08:00 16:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 20/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc ấp 1, xã Bưng Riềng 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 20/11/2023 Điện Lực Bà Rịa Khu vực nhánh Gò Rùa , Ấp Bắc 2, Xã Hòa Long. 07:40 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 21/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm thôn Tân Giao, xã Láng Lớn 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 21/11/2023 Điện Lực TP Vũng tàu Một phần đàng Trần Phú nằm trong phường Thắng Nhì. Mọt phần đàng Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi nằm trong phường 4. Một phần đàng Nguyễn Tri Phương, Cao Thắng, Ngô Đức Kế, hẻm 60 Phạm Hồng Thái nằm trong phường 7 08:00 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 21/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần thành phố Tân Hạnh, Vạn Hạnh phường Phú Mỹ 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 21/11/2023 Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ Một phần Khu phố Phú Thạnh phường Mỹ Xuân 08:00 16:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 21/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc ấp 1, xã Bưng Riềng 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 21/11/2023 Điện Lực Bà Rịa Khu vực nhánh Bào Tràm , Tổ 4, KP 3, P.. Long Tâm . 07:40 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 21/11/2023 Điện Lực Đất Đỏ KP Hiệp Hòa TT Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ. 07:30 11:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 22/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm xã Sơn Bình ( Dọc đàng kể từ Chợ Sơn Bình tiếp cận nhà máy sản xuất nướ Sông ray) 07:30 16:00 Bảo trì, thay thế sửa chữa lưới điện 22/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm Sông Xoài 2, xã Láng Lớn ( điểm Chùa Hoa Long) 08:00 11:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 22/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm Sông Xoài 2, xã Láng Lớn ( điểm thôn Sông Xoài 2) 08:00 11:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 22/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm thôn Tân Long, xã Kim Long 13:30 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 22/11/2023 Điện Lực Châu Đức một phần điểm thôn Tân Long, xã Kim Long và một trong những phần điểm ấp Tân Bình, Xã Bàu Chinh, 13:30 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 22/11/2023 Điện Lực Xuyên Mộc ấp 1, xã Bưng Riềng 08:00 16:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 22/11/2023 Điện Lực Đất Đỏ Ấp Gò Sầm Xã Láng Dài Huyện Đất Đỏ 07:30 16:30 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp 22/11/2023 Điện Lực Bà Rịa Đường Trần Xuân Độ, Đường Quốc lộ 51 lên đường Cỏ May , KP5, Phường Phước Trung 07:40 15:00 Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo trì Trung, hạ áp