khi một quả bóng được đá lên

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Khi một ngược bóng được đá lên tiếp tục đạt cho tới chừng tối đa, rồi rơi xuống. lõi rằng hành trình của ngược bóng là 1 trong parabol vô mặt mũi phẳng lặng với hệ tọa chừng Oth, vô tê liệt t là thời hạn (tính bởi vì giây) kể từ lúc ngược bóng được đá lên; h là chừng cao (tính bởi vì mét) của ngược bóng. Giả thiết rằng ngược bóng được đá kể từ chừng cao 1,2m. Sau tê liệt 1s, nó đạt được chừng cao 8,5m, và 2s sau thời điểm đá lên, nó ở chừng cao 6m (hình bên dưới đây).

Bạn đang xem: khi một quả bóng được đá lên

 

LG a

Hãy tìm: Hàm số với thiết bị thị trùng với hành trình của bóng vô trường hợp bên trên.

Lời giải chi tiết:

Giả sử \(h = f(t) = at^2 + bt + c (a ≠ 0)\)

Theo đề bài xích, tớ với hệ sau:

\(\left\{ \matrix{
f(0) = 1,2 \hfill \cr 
f(1) = 8,5 \hfill \cr 
f(2) = 6 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
c = 1,2 \hfill \cr 
a + b + c = 8,5 \hfill \cr 
4a + 2b + c = 6 \hfill \cr} \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
c = 1,2 \hfill \cr 
a + b = 7,3 \hfill \cr 
2a + b = 2,4 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
a = - 4,9 \hfill \cr 
b = 12,2 \hfill \cr 
c = 1,2 \hfill \cr} \right.\) 

Vậy \(h = f(t) = -4,9t^2+ 12,2t + 1,2\)

LG b

Sau bao lâu thì ngược bóng tiếp tục chạm khu đất kể từ lúc đá lên (chính xác cho tới mặt hàng phần trăm).

Xem thêm: có một bài ca không bao giờ quên

Lời giải chi tiết:

Bóng chạm khu đất khi:

\(h = 0 \Leftrightarrow - 4,9{t^2} + 12,2t + 1,2 = 0 \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{
t = - 0,09\,\,(l) \hfill \cr 
t = 2,58 \hfill \cr} \right.\)

Vậy bóng chạm khu đất sau sát 2,58 giây

LG c

Xác quyết định chừng cao lớn số 1 của ngược bóng (tính đúng chuẩn cho tới mặt hàng phần nghìn)

Lời giải chi tiết:

Quả bóng đạt chừng cao lớn số 1 khi:

Xem thêm: nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng

\(\begin{array}{l}
t = - \frac{b}{{2a}} = - \frac{{12,2}}{{2.\left( { - 4,9} \right)}} = 1,24s\\
\Rightarrow y\left( {1,24} \right)\\
= - 4,9.1,{24^2} + 12,2.1,24 + 1,2\\
= 8,794
\end{array}\)

Vậy chừng cao lớn số 1 là 8,794(m).

Loigiaihay.com