dự báo thời tiết hà tĩnh 15 ngày tới

Áp suất

1018 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:05 17:18

Mây cụm

Áp suất

1017 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:05 17:18

Mây rải rác

Áp suất

1016 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:06 17:18

Mây cụm

Áp suất

1018 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:07 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1020 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:07 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1019 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1018 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:08 17:18

Mưa độ mạnh nặng

Áp suất

1021 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:09 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

Xem thêm: 5 bài tập pháp luân công hoàn chỉnh

1020 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:10 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1019 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:10 17:18

Mưa vừa

Áp suất

1020 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:18

Mưa độ mạnh nặng

Áp suất

1019 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:11 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1020 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:12 17:18

Mưa nhẹ

Áp suất

1020 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:13 17:19

Mưa nhẹ

Áp suất

1020 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn

06:13 17:19

Mưa nhẹ

Đã update 23 phút trước

Mây rải rác 24.4°

Mây rải rác

Cảm giác như 24.1°.

Dự báo những ngày tới

Mặt trời mọc/lặn

06:05 17:18

Thấp/Cao

18.7°/24.2°

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/giờ

Chỉ số UV

4.71

Tin tức thời tiết