có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20

Câu hỏi:

08/05/2020 32,145

Có trăng tròn tấm thẻ được đặt số từ là 1 cho tới trăng tròn. Chọn tình cờ 8 tấm , tính phần trăm nhằm tuyển chọn được 5 tấm đem số lẻ, 3 tấm đem số chẵn vô bại tối thiểu 2 tấm thẻ đem số phân chia không còn mang đến 4. Kết ngược chính là:

Bạn đang xem: có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20

C. 5044199

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Trong trăng tròn tấm thẻ đem 10 tấm đem

số lẻ, đem 5 tấm đem số chẵn ko phân chia không còn mang đến 4 và 5 tấm thẻ đem số chẵn

chia không còn mang đến 4

TH1: Lấy được 5 tấm đem số lẻ, 2 tấm đem số chẵn phân chia không còn mang đến 4 và tấm mang trong mình 1 số chẵn ko chi không còn mang đến 4 có 

TH2: Lấy được 5 tấm đem số lẻ, 3 tấm đem số chẵn phân chia không còn mang đến 4 có 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xác toan x dương nhằm 2x-3, x, 2x+3 theo trật tự lập trở thành cung cấp số nhân

A. x = 3

B. x=3

C. x=±3

D. Không có mức giá trị này của x

Câu 2:

Hàm số này tại đây đồng trở thành bên trên R? 

A. y=eπx

B. y=2ex

C. y=2x

D. y=0,5x

Câu 3:

Cho fx=sin2x-cos2x-x. Khi bại f'(x) bằng 

A. -1 + sinxcosx

Xem thêm: việt nam và ả rập xê út u23

B. 1+2sin2x

C. 1-2sin2x

D. -1+2sin2x

Câu 4:

Đặt a=log23, b=log25, c=log27. Biểu thức màn biểu diễn log601050 theo a, b là 

A. log601050=1+a+b+2c1+2a+b

B. log601050=1+a+2b+c1+2a+b

C. log601050=1+2a+b+c2+a+b

D. log601050=1+a+2b+c2+a+b

Câu 5:

Đạo hàm cung cấp một của hàm số y=log22x+1 trên khoảng tầm -12;+ là:

A. 22x+1ln x

B. 2x+1ln 2

C. 22x+1ln 2

D. 2ln 22x+1

Câu 6:

Hàm số này trong những hàm số sau không tồn tại đạo hàm bên trên R.

A. y=x2-4x+5

B. hắn = sin x

C. hắn = |x-1|

Xem thêm: theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại các yếu tố ngẫu nhiên

D. y=2-cos x