cắt nhau tại một điểm thuộc trục hoành

 • Cho tam giác ABC nội tiếp (O) 2 lần bán kính BC, chạc cung AD vuông BC bên trên H,M là trung điểm OC , I là trung điểm AC . Đường trực tiếp vuông góc bên trên M tách OI bên trên N, lấy S sao cho tới N là trung điểm OS gọi k là trung điểm HC , lối tròn xoe 2 lần bán kính ah tách ak bên trên F lấy E sao cho tới B là trung điểm AE . Chứng minh : E, H, F trực tiếp mặt hàng.

  Cho tam giác ABC nội tiếp (O) 2 lần bán kính BC, chạc cung AD vuông BC bên trên H,M là trung điểm OC , I là trung điểm AC . Đường trực tiếp vuông góc bên trên M tách OI bên trên N, lấy S sao cho tới N là trung điểm OS gọi k là trung điểm HC , lối tròn xoe 2 lần bán kính ah tách ak bên trên F lấy E sao cho tới B là trung điểm AE . Chứng minh : E, H, F trực tiếp mặt hàng.

  Bạn đang xem: cắt nhau tại một điểm thuộc trục hoành

  12/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho lối tròn xoe (O;R) và một điểm A ở ngoài lối tròn xoe o. Từ A vẽ nhị tiếp tuyến AB, AC của O ( B và C là 2 điểm). Gọi H là kí thác điểm của OA và BC. Chứng minh OA vuông góc BC và 4 điểm A,B,O,C nằm trong lệ thuộc lối tròn

  a) C/m OA vuông góc BC và 4 điểm A,B,O,C nằm trong lệ thuộc lối tròn

  b) Kẻ 2 lần bán kính BD của o, AD tách lối tròn xoe o bên trên E. C/m OA//CD và AH.AO=AE.AD

  c) HC là phân giác của góc DHE

  em hoàn thành câu a,b rồi ạ canh ty em câu c thui

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC vuông bên trên A ( AB > AC ). Vẽ lối tròn xoe tâm O 2 lần bán kính AB. Đoạn trực tiếp BC tách lối tròn xoe (O) bên trên H. Gọi I là trung điểm AC. Chứng minh AH là lối cao tam giác ABC.

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A ( AB > AC ). Vẽ lối tròn xoe tâm O 2 lần bán kính AB. Đoạn trực tiếp BC tách lối tròn xoe (O) bên trên H. Gọi I là trung điểm AC.
         a/ Chứng minh AH là lối cao tam giác ABC.

         b/ Chứng minh IO trung trực AB và IB tiếp tuyến của lối tròn xoe (O).

  15/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho lối tròn xoe (O;R) 2 lần bán kính AB. Gọi I là trung điểm OA. Qua I vẽ chạc cung MQ vuông góc OA. Kẻ chạc MP vuông góc với MQ. CMR: Ba điểm Phường, O, Q trực tiếp hàng

  Cho lối tròn xoe (O;R) 2 lần bán kính AB. Gọi I là trung điểm OA. Qua I vẽ chạc cung MQ vuông góc OA. Kẻ chạc MP vuông góc với MQ. a) CMR: Ba điểm Phường, O, Q trực tiếp mặt hàng b) Tính số đo góc MBA c) Gọi H là kí thác của AP và MQ. Chứng minh rằng MH.MQ = MP^2

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hàm số y=(m-1)x+m+2. Vẽ loại thị hàm số Lúc m=2 dò la độ quý hiếm của m cất đồ thị hàm số trải qua điểmA (2;-1)

  Cho hàm số y=(m-1)x+m+2

  Vẽ loại thị hàm số Lúc m=2

  tìm giá bán trị  của m cất đồ thị hàm số trải qua điểmA (2;-1)

  16/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC với góc ABC =75 phỏng, góc ACB=45 phỏng và BC=2a. Đường tròn xoe tâm O 2 lần bán kính BC tách AB bên trên D và tách AC bên trên E.

  b/ c/m tam giác ODE đều

  c/ C/m: BH.BE+CH.CD=4a^2

  19/11/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh hàm số hắn = 4x + 1 đồng biến

  giải chi tiết

  21/11/2022 |   3 Trả lời

 • cho lối tròn xoe tâm O với 2 2 lần bán kính MN và EF vuông góc cùng nhau bên trên O. Lấy K bên trên chạc cung nhỏ MF. EK tách MN bên trên Q. Chứng minh Q, O, K, F nằm trong lệ thuộc 1 lối tròn xoe.

  cho lối tròn xoe tâm O với 2 2 lần bán kính MN và EF vuông góc cùng nhau bên trên O. Lấy K bên trên chạc cung nhỏ MF. EK tách MN bên trên Q

  chứng minh q,o,k,f nằm trong lệ thuộc 1 lối tròn

  21/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho hàm số số 1 y=ax 4 xác lập thông số góc a hiểu được loại thị của hàm số trải qua điểm A (5;9)

  Cho hàm số số 1 y=ax 4 xác lập thông số góc a hiểu được loại thị của hàm số trải qua điểm A (5;9)

  06/12/2022 |   0 Trả lời

 • Toán Lớp 9

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH

  a) Hãy viết lách hệ thức tương tác thân thiết lối cao và hình chiếu của những cạnh góc vuông bên trên cạnh huyền

  b) Tính AH biết BH = 4cm; HC = 9cm

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC đường cao Bh và CK cắt nhau tại I vẽ đường tròn tâm O đường kính CI M là trung điểm của AB. chứng minh MH là tiếp tuyến của đường tròn đường kinh CI

  Cho tam giác ABC đường cao Bh và CK cắt nhau tại I vẽ đường tròn tâm O đường kính CI M là trung điểm của AB. chứng minh MH là tiếp tuyến của đường tròn đường kinh CI

  11/12/2022 |   0 Trả lời

 • Có 1 câu tre có tính cao 5m (cây tre đâm chồi trực tiếp đứng đối với mặt mũi đất). Sau một trận bão nó bị gãy, ngọn tre chạm mặt mũi khu đất ở khoảng cách 3m đối với gốc tre. Hãy dò la phỏng cao điểm cây tre gãy

  Giải canh ty bản thân bài bác này ạ.Mình cám ơn nhiều ạ

  11/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho nửa lối tròn xoe tâm O, 2 lần bán kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với nửa lối tròn xoe. M là 1 trong những điểm bất kì bên trên nửa lối tròn xoe, kẻ MH vuông góc với AB, BM tách Ax bên trên C. Tam giác AMB là tam giác gì? Vì sao?

  Cho nửa lối tròn xoe tâm O, 2 lần bán kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với nửa lối tròn xoe. M là 1 trong những điểm bất kì bên trên nửa lối tròn xoe, kẻ MH vuông góc với AB, BM tách Ax bên trên C. a)Tam giác AMB là tam giác gì? Vì sao?Chứng minh: MA2=MB.MCChứng minh: MB.MC=AH.AB

  Xem thêm: phân tích khổ 5 6 bài sóng

  22/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chị Hoa Đào là người công nhân của một doanh nghiệp lớn may khoác. Lương từng tháng và chị qua quýt sẽ có được bao gồm 5 triệu đồng xu tiền lộc cơ phiên bản và loại bao nhiêu triển khai xong một chiếc áo thì tiếp tục nhận tăng đôi mươi.000đ gói. X là số áo chị Hoa Đào triển khai xong nhập một mon, hắn là chi phí lộc của mon cơ. Hãy xác lập công thức tính hắn theo đòi x.

  Mọi người giải canh ty em bài bác 9 ạ

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cặp số M(-3; 10) với là nghiệm của phương trình 2x+y=4 không? Vì sao. Viết nghiệm tổng quát mắng của phương trình.

  Cặp số M(-3; 10) với là nghiệm của phương trình 2x+y=4 không?Vì sao. Viết nghiệm tổng quát mắng của phương trình

  02/01/2023 |   0 Trả lời

 • Hai xe hơi phát xuất và một khi bên trên quãng lối kể từ A cho tới B nhiều năm 120km. Do xe hơi loại nhất lên đường thời gian nhanh rộng lớn xe hơi loại nhị là 10km/h , nên xe hơi loại nhất cho tới B trước xe hơi loại nhị là 24 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của từng xe hơi.

  Giải vấn đề bằng phương pháp lập hệ phương trình

  04/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC với góc A > 90 phỏng. Đường tròn xoe nội tiếp tam giác thứu tự xúc tiếp với AB, AC bên trên M,N. Lấy D, E thứu tự bên trên tia đối AB,AC sao cho tới BD=CE=BC. Gọi kí thác điểm của MN với BE, CD thứu tự lag Phường, Q. Chứng minh Phường, Q thứu tự là trung điểm BE,CD.

  Cho tam giác ABC với góc A > 90 phỏng. Đường tròn xoe nội tiếp tam giác thứu tự xúc tiếp với AB,AC bên trên M,N. Lấy D,E thứu tự bên trên tia đối AB,AC sao cho tới BD=CE=BC. Gọi kí thác điểm của MN với BE,CD thứu tự lag Phường,Q. Chứng minh Phường,Q thứu tự là trung điểm BE,CD

  09/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho ABC nhọn ( AB AC ) nội tiếp lối tròn xoe (0;R) Hai lối cao BM và công nhân tách nhau tai H, AH tách BC tai D. CMR: tứ giác ANHM nội tiếp và AH vuông góc BC bên trên D.

  Giải canh ty bản thân bài bác này nhé! Cho ABC nhon ( AB AC ) nội tiếp lối tròn xoe (0;R) Hai lối cao BM và công nhân tách nhau tai H, AH tách BC tai D. a) CMR: tứ giác ANHM nội tiếp và AH vuông góc BC bên trên D. b) CMR AM .AC = AN. AB Nếu BC = 2MN chứng tỏ góc ACN = 30⁰ c) Kẻ 2 lần bán kính BK của (O) CMR AH= KC d) CMR H,I,Q trực tiếp mặt hàng biết AQ là 2 lần bán kính của (O) I là trung điểm của BC

  28/01/2023 |   0 Trả lời

 • Từ một điểm M ở phía bên ngoài lối tròn xoe (O ; 6cm); kẻ nhị tiếp tuyến MN; MP với lối tròn xoe (N; Phường nằm trong O) và tách tuyến MAB của (O) sao cho tới AB = 6 centimet.

  Từ một điểm M ở phía bên ngoài lối tròn xoe (O ; 6cm); kẻ nhị tiếp tuyến MN; MP với lối tròn xoe (N; Phường nằm trong O) và tách tuyến MAB của (O) sao cho tới AB = 6 centimet.

  a) Chứng minh: OPMN là tứ giác nội tiếp

  b) Tính phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp MN biết MO = 10 cm

  c) Gọi H là trung điểm đoạn trực tiếp AB. So sánh góc với góc MON và góc MHN

  d) Tính diện tích S hình viên phân số lượng giới hạn tự cung nhỏ AB và chạc AB của hình tròn trụ tâm O tiếp tục cho tới.

  \left\{\begin{array}{l}x+3 y=4 \\ 2 x+5 y=7\end{array}\right.

  29/01/2023 |   0 Trả lời

 • Có 3 group kiến thiết nằm trong thực hiện công cộng một việc làm. Làm công cộng được 4 ngày thì group III được điều động thao tác không giống, 2 group còn sót lại nằm trong thực hiện tăng 12 ngày nữa thì triển khai xong việc làm. sành rằng năng suất của group I cao hơn nữa năng suất của group II; năng suất của group III là khoảng nằm trong của năng suất group I và năng suất group II; và nếu như từng group thực hiện 1 mình một trong những phần tía việc làm thì cần mất mặt toàn bộ 37 ngày mới mẻ hoàn thành. Hỏi nếu như từng group thực hiện 1 mình thì từng nào ngày hoàn thành việc làm bên trên.

  GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

  31/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho AABC với BC = 12 centimet, B=60, C=40. Tính phỏng nhiều năm lối cao AH

   Cho AABC với BC = 12 centimet, B=60, C=40.
  a/ Tính phỏng nhiều năm lối cao AH ; b/Tính diện tích S AABC.

  01/02/2023 |   0 Trả lời

 • cho quy tắc test lựa chọn tình cờ rời khỏi nhị cuốn sách với 3 quyển toán không giống nhau kí hiệu là D,E,F và 2 quyển văn không giống nhau kí hiệu M,N. Tìm toàn bộ sản phẩm thuận tiện cho tới trở thành cố với tất cả sách văn và sách toán.

  cho quy tắc test lựa chọn tình cờ rời khỏi nhị cuốn sách với 3 quyển toán không giống nhau  kí hiệu là D,E,F  và 2 quyển văn không giống nhau kí hiệu M,N .Tìm toàn bộ xcacs sản phẩm thuận tiện cho những trở thành cố sau

  a) với tất cả sách văn và sách toán

  b) cần với sách toán

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • xin người xem canh ty. Em đang được cần thiết vội vàng ạ. Chỉ canh ty em câu 6 bài bác hình ạ

  Chỉ canh ty em ạ

  19/02/2023 |   0 Trả lời

 • Cho lối tròn xoe tâm O và điểm S ở ngoài lối tròn xoe . Từ S kẻ nhị tiếp tuyến SA và SD và cát tuyến SBC cho tới lối tròn xoe ( B ở thân thiết S và C ). a) Phân giác của góc BAC tách chạc cung BC ở M . Chứng minh SA = SM .

  Cho lối tròn xoe tâm O và điểm S ở ngoài lối tròn xoe . Từ S kẻ nhị tiếp tuyến SA và SD và cát tuyến SBC cho tới lối tròn xoe ( B ở thân thiết S và C ).

  a) Phân giác của góc BAC tách chạc cung BC ở M . Chứng minh SA = SM .

  b) AM tách lối tròn xoe ở E. Gọi G là kí thác điểm của OE và BS; F là kí thác điểm của AD với BC .  Chứng minh SA^2 = SG . SF .

  c) sành SB = a ; Tính SF Lúc BC = \frac{2a}{3}

  10/03/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: bản quyền ngoại hạng anh 2016 2019

 • Cho phương trình : x2 – 2mx + 2m - 1 = 0.Tìm m nhằm phương trình với nhị ngiệm x1;x2 thỏa mãn: (x1 2 - 2mx1 + 3)(x2 2 - 2mx2 -2) = 50

  Cho phương trình : x2 – 2mx + 2m - 1 = 0.Tìm m nhằm phương trình với nhị ngiệm x1;x2 thỏa mãn: (x1 2 - 2mx1 + 3)(x2 2 - 2mx2 -2) = 50 

  10/03/2023 |   0 Trả lời