biến x có thể nhận các giá trị 1 100

Câu hỏi:

10/05/2020 51,393

Biến X hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm 1; 100; 150; 200 và thay đổi Y hoàn toàn có thể nhận những độ quý hiếm 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo này trong số khai báo sau là đích thị nhất?

Bạn đang xem: biến x có thể nhận các giá trị 1 100

D. Var X: byte; Y: real;

Đáp án chủ yếu xác

Các độ quý hiếm 1; 100; 150; 200 là những số nguyên→ loại tài liệu của X là byte,

   Các độ quý hiếm 1; 0.2; 0.3; 10.99 là những số thực → loại tài liệu của Y là real.

   Đáp án: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Pascal khai báo này sau đấy là đúng?

A. var tb: real;

B. 4hs: integer;

C. Const x: real;

D. Var r =30;

Câu 2:

Trong ngữ điệu lập trình sẵn Pascal, loại tài liệu này trong số loại sau sở hữu miền độ quý hiếm rộng lớn nhất?

A. Byte

B. Longint

C. Word

D. Integer

Câu 3:

Câu lệnh Writeln(‘y=’ , 15 div 4 +5); sẽ in rời khỏi kết quả:

A. 8

B. y= 8

Xem thêm: cầu thủ bóng đá cao nhất thế giới

C. y=3

D. 20

Câu 4:

Bốn các bạn A, B, C, D thể hiện thành phẩm của những luật lệ phân chia nhì số vẹn toàn 14 và 5. Hãy lựa chọn thành phẩm đúng:

A. 14/5=2; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

B. 14/5=2.8; 14 div 5=2; 14 mod 5=4;

C. 14/5=2.8; 14 div 5=4; 14 mod 5=2

D. 14/5=3; 14 div 5=2; 14 mod 5=4

Câu 5:

Kiểu số vẹn toàn sở hữu phạm vi độ quý hiếm kể từ........

A. 0 cho tới 127

B. – 215 đến 215 - 1

C. 0 cho tới 255

D. -100000 cho tới 100000

Câu 6:

Câu lệnh Writeln('15*4-30+12=',15*4-30+12) in rời khỏi screen thành phẩm gì?

A. 15*4-30+12

B. 42

C. 15*4-30+12=42

Xem thêm: cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất

D. =42