1 số điện là bao nhiêu kw


1 số điện là bao nhiêu kW?